Chúng tôi có khả năng thiết kế, gia công cắt laser, dập, gia công các sản phẩm dạng hộp, hàn, gia công tấm kim loại cho đến sơn tạo thành 1 dây chuyền. Gia công Nhôm, Titan, Cacbon xin hãy giao phó cho chúng tôi. Chúng tôi không nói "Không"với bất kì yêu cầu nào từ phía Quý khách hàng. Chúng tôi sẽ nhìn lại kinh nghiệm của mình cho đến bây giờ, tập trung trí tuệ mọi người để tìm kiếm, nghiên cứu để trả lời cho nguyện vọng của Quý khách hàng. Thành phố Izumi, Osaka

〒594-1114, 1419-1 Thị trấn Kokubu, Thành phố Izumi, Phủ Osaka, Nhật Bản


CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

Liên quan đến việc xử lý thông tin bảo mật của các dịch vụ được cung cấp trên trang web này, công ty cổ phần công nghiệp SHOEI (sau đây được gọi là công ty chúng tôi) định nghĩa chính sách quyền riêng tư như dưới đây.

Điều 1 (Thông tin bảo mật)

Thông tin cá nhân trong thông tin bảo mật là các thông tin cá nhân được đề cập trong đạo luật bảo vệ thông tin cá nhân bao gồm thông tin về các cá nhân còn sống và các thông tin có thể xác định một cá nhân cụ thể như: họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ và số điện thoại, ngoài ra còn có thể xác định một cá nhân cụ thể bằng thông tin liên hệ hoặc mô tả khác.

Thông tin lịch sử và thông tin đặc trưng là những thông tin khác với thông tin cá nhân đã được nêu ở trên như: Lịch sử trang và quảng cáo bạn đã xem, từ khóa được tìm kiếm bởi người dùng, ngày giờ sử dụng, phương pháp sử dụng, môi trường sử dụng, địa chỉ người dùng (IP), thông tin lịch sử duyệt web, thông tin vị trí, thông tin nhận dạng thiết bị.

Điều 2 (Phương pháp thu thập thông tin riêng tư)

Công ty chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân như tên, mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ email, vv… khi bạn liên hệ với chúng tôi.
Khi người dùng duyệt trang, công ty chúng tôi sẽ thu thập thông tin Lịch sử duyệt web và thông tin đặc trưng như Lịch sử của trang và quảng cáo bạn đã xem, từ khóa tìm kiếm của người dùng, ngày và giờ sử dụng, phương pháp sử dụng, môi trường sử dụng, địa chỉ IP của người dùng, thông tin Lịch sử duyệt web, thông tin vị trí, thông tin nhận dạng thiết bị, vv…

Điều 3 (Mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân)

Các mục đích mà công ty chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân như sau:

(1) Mục đích sử dụng thông tin liên lạc như tên và địa chỉ khi sử dụng địa chỉ email để thông báo hoặc liên hệ với người dùng hoặc liên hệ với người dùng khi cần thiết.
(2) Mục đích của việc sử dụng thông tin cần thiết và thông tin liên hệ để trả lời các câu hỏi của người dùng khi chúng tôi cung cấp dịch vụ cho người dùng, chẳng hạn như thông tin về nội dung yêu cầu.
(3) Mục đích đi kèm với mục đích sử dụng ở trên (số 1 và số 2).
Điều 4 (Cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba)

Công ty chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba mà chưa nhận được sự đồng ý trước của người dùng: Tuy nhiên, ngoại trừ được cho phép bởi Luật bảo vệ Thông tin cá nhân hoặc các luật và quy định khác. Gồm các trường hợp sau đây:

(1) Khi pháp luật yêu cầu.
(2) Khi cần thiết để bảo vệ tính mạng, cơ thể, tài sản của con người mà rất khó để có được sự đồng ý của người đó.
(3) Khi cần thiết để cải thiện sức khỏe cộng đồng hoặc thúc đẩy sự nuôi dưỡng trẻ em lành mạnh mà rất khó để có được sự đồng ý của người đó.
(4) Khi cần thiết cho một tổ chức quốc gia hoặc chính quyền địa phương hoặc một người được ủy thác để thực hiện các công việc theo quy định của pháp luật.
(5) Khi các mục sau đây đã được thông báo trước:
・Cung cấp cho bên thứ ba cho mục đích sử dụng.
・Mục những dữ liệu cung cấp cho bên thứ ba.
・Phương tiện hoặc phương thức cung cấp cho bên thứ ba.
・Ngừng cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba theo yêu cầu của người dùng.

Mặc dù có những điều kiện được nêu ở trên, nhưng những trường hợp sau đây không áp dụng cho bên thứ ba: 

(1) Khi công ty chúng tôi ủy thác toàn bộ hoặc một phần việc xử lý thông tin cá nhân trong phạm vi cần thiết để đạt được mục đích sử dụng.
(2) Thông tin cá nhân được cung cấp do kết quả kinh doanh, do sáp nhập hoặc lý do khác.
(3) Trong trường hợp thông tin cá nhân được sử dụng chung với một người cụ thể và khi thông báo trước cho người dùng, hoặc khi người đó có thể dễ dàng biết thông tin đó. Khi người chịu trách nhiệm cho mục đích sử dụng và quản lý thông tin cá nhân có liên quan được thông báo trước tên của họ hoặc được đặt ở trạng thái mà người đó có thể dễ dàng biết tên.
Điều 5 (Tiết lộ thông tin cá nhân)

Khi công ty chúng tôi được yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ nhanh chóng thông báo cho bạn. Tuy nhiên, nếu tương ứng với bất kỳ điều nào sau đây, công ty chúng tôi có thể không tiết lộ tất toàn bộ hoặc một phần của thông tin. Nếu công ty chúng tôi quyết định không tiết lộ, công ty sẽ nhanh chóng thông báo cho bạn. Chi phí cho mỗi lần tiết lộ thông tin là 1000 yên (đã bao gồm thuế).

(1) ) Khi có nguy cơ gây tổn hại đến tính mạng, cơ thể, tài sản hoặc các quyền và lợi ích khác của người dùng hoặc bên thứ ba.
(2) Khi có khả năng cản trở đáng kể đến việc hoạt động kinh doanh của công ty chúng tôi.
(3) Trong trường hợp vi phạm các luật và quy định khác.
Theo nguyên tắc chung, công ty chúng tôi sẽ không tiết lộ những thông tin ngoài thông tin cá nhân như thông tin lịch sử và thông tin đặc trưng của người dùng.
Điều 6 (Sửa và xóa thông tin cá nhân)

Nếu thông tin cá nhân của người dùng không chính xác, người dùng có thể yêu cầu công ty chúng tôi sửa hoặc xóa thông tin cá nhân theo quy trình do công ty chỉ định.
Khi công ty chúng tôi nhận được yêu cầu từ người dùng về việc sửa hoặc xóa thông tin cá nhân và xác định rằng cần phải tuân thủ yêu cầu, công ty chúng tôi sẽ nhanh chóng thực hiện và thông báo cho người dùng sau khi thực hiện xong.

Điều 7 (Đình chỉ sử dụng thông tin cá nhân)

Công ty chúng tôi sẽ đình chỉ hoặc xóa việc sử dụng thông tin cá nhân khi người sử dụng vượt quá phạm vi mục đích sử dụng hoặc sử dụng với mục đích trái phép. Công ty chúng tôi sẽ nhanh chóng điều tra nguyên nhân và dựa trên kết quả điều tra, thông tin cá nhân của người dùng sẽ bị đình chỉ và sự việc này sẽ được thông báo đến người dùng. Tuy nhiên, viêc đình chỉ sử dụng thông tin cá nhân tốn chi phí lớn và khó thực hiện, vì vậy để đảm bảo quyền và lợi ích của người dùng, nếu bạn có biện pháp thay đổi thì hãy đề xuất với công ty chúng tôi.

Điều 8 (Thay đổi chính sách bảo mật)

Nội dung của chính sách này có thể được thay đổi mà không cần thông báo cho người dùng.
Trừ khi có quy định khác của công ty chúng tôi, chính sách quyền riêng tư đã thay đổi sẽ có hiệu lực kể từ khi được đăng trên trang web này.

Điều 9 (Địa chỉ liên hệ)

Mọi thắc mắc liên quan đến chính sách này, vui lòng liên hệ địa chỉ sau:
Địa chỉ: 〒594-1114
1419-1 Thị trấn Kokubu, Thành phố Izumi, Phủ Osaka, Nhật Bản
Tên công ty: Công ty cổ phần Công nghiệp SHOEI
Phụ trách: Bộ phận Tổng vụ
Địa chỉ email: info@shoei4158.co.jp