Chúng tôi có khả năng thiết kế, gia công cắt laser, dập, gia công các sản phẩm dạng hộp, hàn, gia công tấm kim loại cho đến sơn tạo thành 1 dây chuyền. Gia công Nhôm, Titan, Cacbon xin hãy giao phó cho chúng tôi. Chúng tôi không nói "Không"với bất kì yêu cầu nào từ phía Quý khách hàng. Chúng tôi sẽ nhìn lại kinh nghiệm của mình cho đến bây giờ, tập trung trí tuệ mọi người để tìm kiếm, nghiên cứu để trả lời cho nguyện vọng của Quý khách hàng. Thành phố Izumi, Osaka

〒594-1114, 1419-1 Thị trấn Kokubu, Thành phố Izumi, Phủ Osaka, Nhật Bản


KES – CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ,
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG –
CỐ GẮNG TỪ NHỮNG VIỆC ĐƠN GIẢN

(TIẾN TRÌNH 1: KHỞI ĐẦU)
KES có nghĩa là:
  Kyoto(Thành phố Kyoto Nhật Bản)
  Environmental Management System(Chương trình quản lý môi trường)
  Standard(Nền tảng cơ bản)
Nghị định này được ký kết tại Kyoto, và chương trinh quản lý môi trường KES được khởi nguồn từ chính thành phố này.

Trong nghị định KES, chúng tôi xây dựng một chương trình bảo vệ môi trường với tiêu chí “đơn giản, giá cả thấp” dựa trên nền tảng trong tiêu chuẩn ISO 14001. Hơn nữa là sự liên kết giữa các khu vực, thành phố với nhau và lan tỏa trên quy mô toàn quốc.

Công ty SHOEI đã cố gắng và đã hoàn tất được tiến trình 1 trong các tiêu chuẩn của KES.