Chúng tôi có khả năng thiết kế, gia công cắt laser, dập, gia công các sản phẩm dạng hộp, hàn, gia công tấm kim loại cho đến sơn tạo thành 1 dây chuyền. Gia công Nhôm, Titan, Cacbon xin hãy giao phó cho chúng tôi. Chúng tôi không nói "Không"với bất kì yêu cầu nào từ phía Quý khách hàng. Chúng tôi sẽ nhìn lại kinh nghiệm của mình cho đến bây giờ, tập trung trí tuệ mọi người để tìm kiếm, nghiên cứu để trả lời cho nguyện vọng của Quý khách hàng. Thành phố Izumi, Osaka

〒594-1114, 1419-1 Thị trấn Kokubu, Thành phố Izumi, Phủ Osaka, Nhật Bản


QUY TRÌNH GIA CÔNG

Đối với việc gia công, chúng tôi sẽ nhận bản vẽ và bản thiết kế từ khách hàng hoặc công ty chúng tôi sẽ tự thiết kế bản vẽ. Sau đó trải qua các công đoạn xử lý gồm tạo dữ liệu CAD, tiện CNC, cắt laser, gia công uốn, hàn, gia công kim loại tấm.

Chúng tôi sẽ cùng khách hàng suy nghĩ về việc giao hàng, các quy trình chung, các đề án chưa cụ thể, và chúng tôi sẽ giúp khách hàng chế tạo bản vẽ thử nghiệm với quy trình sản xuất khép kín.

Chúng tôi tiếp nhận những đề nghị mà khách hàng dù biết được mục đích sử dụng, nhưng chưa xác định rõ về loại vật liệu sử dụng, hình dạng sản phẩm, phương pháp gia công.

Trường hợp như vậy, bộ phận kinh doanh sẽ làm việc, trao đổi với khách hàng và sẽ sản xuất theo yêu cầu của khách hàng đặt ra.

QUY TRÌNH CHUNG
Đầu tiên, chúng tôi nhận bản vẽ từ khách hàng và xử lý chúng (để tạo dữ liệu cắt, các bản vẽ 3D được chia thành các phần nhỏ và làm phẳng) và đặt hàng vật liệu. Chúng tôi tạo dữ liệu CAD, gia công tiện NC, cắt laser, gia công uốn, hàn, sơn và cuối cùng cung cấp cho khách hàng sản phẩm hoàn chỉnh.

Thiết kế bản vẽ

Đặt hàng vật liệu

Tạo dữ liệu CAD


Cắt Laser

Gia công uốn/dập

Hàn


Làm sạch

Sơn

Xuất hàng

CHU TRÌNH KHÉP KÍN
Đầu tiên, chúng tôi trao đổi với khách hàng về nội dung đề án. Sau khi tạo bản vẽ nguyên mẫu, chúng tôi thảo luận, đặt hàng vật liệu, và chế tạo sản phẩm thử nghiệm. Chúng tôi sẽ sản xuất hàng loạt sau khi đã kiểm tra hoạt động và nhận được sự đồng ý từ khách hàng. Quá trình cắt được xử lý với máy tiện NC, cắt Laser, gia công uốn, hàn, và lắp ráp sản phẩm. Cuối cùng cung cấp cho khách hàng sản phẩm hoàn chỉnh.

Trao đổi, lắng nghe nhu cầu của khách hàng

Tạo bản vẽ thử nghiệm

Họp bàn về các phương pháp xử lý


Đặt hàng vật liệu sản xuất thử nghiệm

Sản xuất nguyên mẫu

Kiểm tra nguyên mẫu


Kiểm tra hoạt động sản phẩm cùng với khách hàng

Sản xuất hàng loạt

Xuất hàng